Теме и идеје Галерија Матице српске http://www.galerijamaticesrpske.rs 01.01.2019. до 31.12.2019.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Стална поставка српске уметности XX века под називом Теме и идеје. Српско сликарство 1900–1941. указује на идеје модерности у српској уметности прве четири деценије XX века, као и на њихову везу са историјским, политичким и друштвеним приликама у којима је настала. 

Српско сликарство је у периоду између 1900. и 1941. године својим стилским тражењима и прогресивним трансформацијама, доследно уважавало формалну и језичку генезу главних токова модернизма уочљивог широм континента, иако често у временском раскораку у односу на брзи напредак европске модерне. Једноставна типологизација призора и мотива, такође, може допринети утиску да српски уметници битније не одступају од универзалних интересовања епохе. Међутим, пажљиво раслојавање тематских избора, обликовање специфичних наративних или идеолошких разлика издвајањем карактеристичних целина, баш као и нераскидива веза уметности и социјалних прилика, омогућили су уочавање, а потом и интерпретацију особености српског модернизма прве половине XX века, управо кроз његову тематску структуралност и њене посебности.

Стална поставка српске уметности XX века Теме и идеје. Српско сликарство 1900–1941. реализована је у сарадњи са др Симоном Чупић на основу концепта њене докторске тезе „Теме и идеје. Српска уметност 1900–1941”.

Изложена дела подељена су у три тематске целине Село, Град, Људи са намером да се представи морфологија ликовне поетике.


 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com