Добро дошли у мезозоик Галерија Природњачког музеја на Калемегдану http://www.nhmbeo.rs 30.04.2014. до 17.11.2014.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Човек, као биће светлости које скоро 80% сазнавањања спољашње средине стиче путем очију, под окриљем таме по правилу се осећа немоћно, уплашено и дезоријентисано. Насупрот човеку велики број животиња не само да се током ноћи добро сналази, већ је то период када су оне захваљујући изванредној развијености других чула, пре свега слуха и мириса, или способности кретања уз помоћ ехолокације доминантне, док су неке и неприкосновени господари ноћи. Живот обавијен тамом, који човек само наслућује из повремених чудних и непознатих понекад и застрашујућих звукова и шумова који долазе из оближње шуме, шикаре, са обале реке, али и из амбара или са тавана и из подрума, довео је до настанка читавог низа народних веровања, митова и легенди везаних за ноћне животињеНа изложби „Од сумрака до свитања“ открива се зашто су животиње, које су првобитно биле активне дању, током еволуције изабрале тајни ноћни живот за који су морале и да се опреме нарочитим способностима.

Аутор: Марко Раковић, уредник: Оља Васић

 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com