ЋУТАЊЕ КАМЕНА Град театар Будва http://www.gradteatar.me/ 21.08.2017. до 01.09.2017.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Сасвим посебна изражајност камена као материјала и данас је, као и кроз историју, изазов уметницима. На изложби Ћутање камена аутора др Рајке Бошковић, музејског саветника, представљају се скулптуре у камену из Збирке скулптуре Музеја савремене уметности у Београду, са идејом да се пре свега истакну могућности уметничког израза камена. 

Такође, намера је да се прикажу најзначајнија достигнућа у модерној и савременој уметности којима је сам камен био подстицај за обликовање, као и да се укаже на биће камена, његову ванвременост, али и савременост као материјала у скулптури.

Идејa „ћутања камена“, проистекла из сагледавања суштинског својства овог материјала, упућује на биће камена – дубоки мир, трајност, постојаност и непроменљивост, што се обелодањује у језгровитости, целовитости и обједињености облика у уметничком изразу.

Сама идеја jе представљена кроз три целине. Прва  целина под називом Земља / камен / тло указује на камен као могућност обликовања тла; другом Тело / човек / двоје истиче сесуштинско својство камена – језгровитост и компактност; док се трећом целином названом Лице / личност / лик  даје увид у могућности приказа човека на  три начина, кроз личење, карактер и тип личности.

Аутор изложбе је др Рајка Бошковић, музејски саветник, кустос Збирке скулптуре Музеја савремене уметности у Београду.


 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com