DINO PARK Gallery of the Natural History мuseum at Kalemegdan Fortress http://www.nhmbeo.rs 20.08.2014. to 30.11.2014.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Izloženo je dvadesetak replika dinosaurusa, od kojih su neki veličine i do 20 m. Dinosaurusi su oduvek prilvlačili pažnju svojom atraktivnošću i impozantnom građom, ali ne smemo zaboraviti njihovu ulogu u evoluciji. Početkom mezozoika od samog postanka u trijasu (pre 245 miliona godina), dinosaurusi su neprekidno koračali planetom Zemljom, punih 180 miliona godina, a izumrli su krajem krede (pre 65 miliona godina). Kopno je bilo jedinstvena celina Pangea, dinosaurusi su migrirali pustinjama, a morske vode koje su zalazile u kopno isparavale su od velike toplote i vlage, ostavljajući iza sebe jezera i bujnu vegetaciju. Izloženim eksponatima, jedinstvenim na području Balkana, postajemo svedoci evolucije života u “burnom” mezozojskom periodu, sa masovnim iščezavanjem na završetku epohe.

Dinosaurusi su izumrli krajem krede, a nakon 60 miliona godina pojavio se prvi čovekov predak. Postoji nekoliko teorija o izumiranju dinosaurusa: Teorija o prirodnom fenomenu, Teorija o udaru tela iz svemira, Teorija o pojačanoj vulkanskoj aktivnosti i dr.. 

Na osnovu izučavanja fosilnih ostataka dinosaurusa, možemo donekle da rekonstruišemo burnu istoriju biljnog i životinjskog sveta naše Planete. Najsuroviji predatori od nastanka živog sveta, su tema naučnih istraživanja, a popularizacijom putem knjiga, filmova, stripova i igrica, privukli su pažnju najšire publike.

 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com