Teme i ideje Galerija Matice srpske http://www.galerijamaticesrpske.rs 01.01.2019. do 31.12.2019.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Stalna postavka srpske umetnosti XX veka pod nazivom Teme i ideje. Srpsko slikarstvo 1900–1941. ukazuje na ideje modernosti u srpskoj umetnosti prve četiri decenije XX veka, kao i na njihovu vezu sa istorijskim, političkim i društvenim prilikama u kojima je nastala. 

Srpsko slikarstvo je u periodu između 1900. i 1941. godine svojim stilskim traženjima i progresivnim transformacijama, dosledno uvažavalo formalnu i jezičku genezu glavnih tokova modernizma uočljivog širom kontinenta, iako često u vremenskom raskoraku u odnosu na brzi napredak evropske moderne. Jednostavna tipologizacija prizora i motiva, takođe, može doprineti utisku da srpski umetnici bitnije ne odstupaju od univerzalnih interesovanja epohe. Međutim, pažljivo raslojavanje tematskih izbora, oblikovanje specifičnih narativnih ili ideoloških razlika izdvajanjem karakterističnih celina, baš kao i neraskidiva veza umetnosti i socijalnih prilika, omogućili su uočavanje, a potom i interpretaciju osobenosti srpskog modernizma prve polovine XX veka, upravo kroz njegovu tematsku strukturalnost i njene posebnosti.

Stalna postavka srpske umetnosti XX veka Teme i ideje. Srpsko slikarstvo 1900–1941. realizovana je u saradnji sa dr Simonom Čupić na osnovu koncepta njene doktorske teze „Teme i ideje. Srpska umetnost 1900–1941”.

Izložena dela podeljena su u tri tematske celine Selo, Grad, Ljudi sa namerom da se predstavi morfologija likovne poetike.

 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com