Inspiracija Olgom Muzej savremene umetnosti, Beograd http://cir.msub.org.rs 06.02.2016. do 19.12.2016.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Galerija Petra Dobrovića (Kralјa Petra 36/IV)

Studijska izložba ima cilј da predstavi duboku i kompleksnu povezanost ličnog i profesionalnog, kroz odnos Petra Dobrovića i njegove mlade supruge Olge, koji je prerastao u sofisticiranu saradnju na nivou stvaralaštva, kao i skoro opsesivnu posvećenost umetniku/suprugu, decnijama posle njegove smrti. Iz takvog odnosa proizašla je obimna dokumentacija, sa kartotekom i foto-dokumentacijom, posvećena jednom umetniku, slikaru Petru Dobroviću. S druge strane, Petar Dobrović je, crpeći svoju decenijsku inspiraciju, slikao godinama već antologijske, analitičke, psihološke portrete Olge, prateći njena stanja i situacije u kojima se nalazila, kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi. Od ukupno trideset dela na izložbi, neka će prvi put, ekskluzivno biti predstavlјena javnosti.

Petar Dobrović je rođen 14. januara 1890. godine u Pečuju. Studirao je na Likovnoj akademiji u Budimpešti. Od 1912. godine često je boravio u Parizu, gde je stvarao pod uticajem Sezana i kubizma, što je, uz renesansne uzore  doprinelo da teoretski formuliše težnju ka “monumentalnoj umetnosti dvadesetog veka”. Godine 1921. proglašen je za predsednika kratkotrajne Srpsko-mađarske republike i u odsustvu je osuđen na smrt zbog rušenja državnog i političkog poretka. Dobrović se trajno nastanio u Beogradu ali je često putovao (Budimpešta, Zagreb, Dalmacija, Pariz, Firenca, Azurna obala, Amsterdam, Roterdam, Hag).

U periodu 1926/1927 je objavio trinaest kritika na nemačkom jeziku u Parisier Deutsche Zeitung. U pokušajima da pomiri „konstruktivno“ i „sintetičko“ slikarstvo sa uticajima Van Goga i Matisa, Dobrović se u svom radu posle 1927. godine okrenuo boji i slobodnijem gestu, prihvatio je kolorizam i motive iz svakodnevnog života. 

Bio je jedan od osnivača (sa Tomom Rosandićem, Milom Milunovićem i Sretenom Stojanovićem) i profesor na Umetničkoj akademiji u Beogradu (danas FLU). Bio je član grupe Oblik, saradnik u časopisu Danas (redakcija Miroslava Krleže i Milana Bogdanovića) i osnivač večernjeg kursa figurativnog crtanja na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlјi i inostranstvu (Hag, Roterdam, Amsterdam, Prag, Bijenale u Veneciji). Umro je 1942. u Beogradu.

Autor izložbe: Žana Gvozdenović, muzejski savetnik

Stručna vođenja za grupe mogu se zakazati putem e-maila zana@msub.org.rs 

 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com