ĆUTANјE KAMENA Grad teatar Budva http://www.gradteatar.me/ 21.08.2017. do 01.09.2017.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Sasvim posebna izražajnost kamena kao materijala i danas je, kao i kroz istoriju, izazov umetnicima. Na izložbi Ćutanje kamena autora dr Rajke Bošković, muzejskog savetnika, predstavlјaju se skulpture u kamenu iz Zbirke skulpture Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, sa idejom da se pre svega istaknu mogućnosti umetničkog izraza kamena. 

Takođe, namera je da se prikažu najznačajnija dostignuća u modernoj i savremenoj umetnosti kojima je sam kamen bio podsticaj za oblikovanje, kao i da se ukaže na biće kamena, njegovu vanvremenost, ali i savremenost kao materijala u skulpturi.

Ideja „ćutanja kamena“, proistekla iz sagledavanja suštinskog svojstva ovog materijala, upućuje na biće kamena – duboki mir, trajnost, postojanost i nepromenlјivost, što se obelodanjuje u jezgrovitosti, celovitosti i objedinjenosti oblika u umetničkom izrazu.

Sama ideja je predstavlјena kroz tri celine. Prva  celina pod nazivom Zemlјa / kamen / tlo ukazuje na kamen kao mogućnost oblikovanja tla; drugom Telo / čovek / dvoje ističe sesuštinsko svojstvo kamena – jezgrovitost i kompaktnost; dok se trećom celinom nazvanom Lice / ličnost / lik  daje uvid u mogućnosti prikaza čoveka na  tri načina, kroz ličenje, karakter i tip ličnosti.

Autor izložbe je dr Rajka Bošković, muzejski savetnik, kustos Zbirke skulpture Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com