TRAJANJE-NESTAJANJE- TRAJANJE Galerija ULUS http://www.ulus.rs/ 21.09.2017. do 03.10.2017.

< ?php echo $model->$prop; ?>

Crnogorska umetnica Nataša Đurović predstavila se beogradskoj publici sa nekoliko desetina crteža i slika iz ciklusa „Trajanje-nestajanje-trajanje“ koji su nastali u poslednjih pet godina.

Tim povodom istoričar umetnosti dr Rajka Bošković je zapisala: „Naziv najnovijeg ciklusa radova Nataše Đurović upućuje na tok, proces, prolaznost – vremena, ne samo u smislu ideje protoka vremena i svega onog što ono sobom nosi, nego i nastanka samih radova na papiru u smislu ostavljanja traga – trajanja, nestajanja, ali i ponovnog trajanja. Ideja se jasno obelodanjuje i samim načinom izvođenja dela – ostavljanjem traga ugljenisanog crnog praha, žustrih tragova ugljenom, mekog i tvrdog traga olovaka, u kovitlacu trenutnog nadahnuća, atmosfere, stanja duha, sa dubokim osećanjem prolaznosti, propadljivosti i nestajanja, ali istovremeno i sa daškom svetlosti i nade u svakom radu. Između crteža i slike, od intimnih minijatura u duhu haiku-a, preko crteža nabijenih silovitošću poteza, do konceptualnih radova koji ispituju granice tmine i beline, propadanja i obnavaljanja, mraka i svetlosti, i naposletku, večitog trajanja njihovog smenjivanja ... ovi radovi čas žustrim, čas tananim crtačkim postupkom, svedoče o duboko proživljenoj ideji smisla nastajanja-nestajanja-postojanja ...“.

Nataša Đurović, redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti na Cetinju, rođena je 1963. u Doboju (BiH). Diplomirala je 1986. godine na Kulturološkom fakultetu na Cetinju, na Odseku konzervacije-restauracije slikarskih dela. Bila je stipendista francuske Vlade na specijalizaciji u Parizu 1989/90, a magistrirala je likovnu tehnologiju na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani 1992. Bila je dekan Fakulteta likovnih umetnosti Cetinje (2004–2008) i prorektor Univerziteta Crne Gore (2008–2014). Član je Udruženja likovnih umetnika Crne Gore.

Od 1989. godine aktivna je kao likovni umetnik, a svoje umjetničke ideje realizuje u različitim medijima: crtežu, slici, fotografiji, ambijentalnoj i zidnoj instalaciji, performansu. Izlagala je svoja umetnička dela na prestižnim grupnim izložbama u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Francuskoj, Švedskoj, Austriji, Italiji, Kanadi i SAD. Samostalno je izlagala u Crnoj Gori, Srbiji, Italiji i San Marinu.

Dobitnik je više nagrada za umjetnički rad, među kojima su i Nagrada Hercegnovskog zimskog likovnog salona (2003) i Nagrada Crnogorskog likovnog salona “13. novembar” (2012).

 

etnografski_muzej logo.jpg - Galerije i Muzeji.com prirodnjacki_muzej_logo.jpg - Galerije i Muzeji.com